Middenveldspelers verenigen zich

Elchardus, M. (2002): Middenveldspelers verenigen zich. De gids op maatschappelijk gebied, 93, 4: 61-64 - TOR 2002/36.