Meer tijd, meer geld, meer promotiekansen op het werk, … De tevredenheid van de Vlaming. Een beschrijvende analyse, 1996-2006

Elchardus, M., W. Smits (2007): Meer tijd, meer geld, meer promotiekansen op het werk, … De tevredenheid van de Vlaming. Een beschrijvende analyse, 1996-2006. In: J. Pickery (red.), Vlaanderen Gepeild!, Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering: 78-113 - TOR 2007/38.