Meer dan honger stillen? Over de betekenissen van huishoudelijk koken

Daniels, S., J. Minnen (2012): Meer dan honger stillen? Over de betekenissen van huishoudelijk koken. In: Mark Elchardus en Ignace Glorieux (Eds.), Voorspelbaar Uniek. Dieper graven in de symbolische samenleving, Leuven: LannooCampus: 166-191 - TOR 2012/28.