Mag het iets meer zijn? Een toets van de effecten van een bevraging meer of minder door middel van een vergelijking van twee SONAR-cohorten

Glorieux, I., I. Laurijssen (2011): Mag het iets meer zijn? Een toets van de effecten van een bevraging meer of minder door middel van een vergelijking van twee SONAR-cohorten. Leuven: Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen (SSL/OD2/2011.33) - TOR 2011/57.