Maatschappelijke baten en kosten van onderwijs en leerervaring. Een micro-benadering

De Groof, S., M. Elchardus, D. Kavadias, J. Siongers, E. Stevens, K. Van Aerden, B. Spruyt, F. Stevens (2012): Maatschappelijke baten en kosten van onderwijs en leerervaring. Een micro-benadering. Vlaams Ministerie van Onderwijs & Vorming, Onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, Brussel & Antwerpen: Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Antwerpen (494 blz.) - TOR 2012/1.