Leerlingenparticipatie nader bekeken. Een overzicht van de belangrijkste resultaten

De Groof, S. (2003): Leerlingenparticipatie nader bekeken. Een overzicht van de belangrijkste resultaten. OBPWO-project 00.01 in opdracht van het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en op initiatief van de Vlaamse Minister van onderwijs, Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2003/30.