Leerlingenparticipatie in het secundair onderwijs tussen theorie en praktijk

De Groof, S., M. Elchardus, F. Stevens (2001): Leerlingenparticipatie in het secundair onderwijs tussen theorie en praktijk. Eindrapport bij het OBPWO-project 9801 in opdracht van het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, op initiatief van de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs. Samenvatting eindverslag, Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2001/15.