Hoe worden vooroordelen over vreemden verklaard? Uitgangspunten en probleemstelling

Elchardus, M. (2009): Hoe worden vooroordelen over vreemden verklaard? Uitgangspunten en probleemstelling. In: Mark Elchardus en Jessy Siongers (Red.), Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme, Tielt: LannooCampus: 15-38 - TOR 2009/21.