Hoe negatief kan vrijheid zijn? Ongeloof, vrijzinnigheid en populistische ontvoogding

Elchardus, M., K. Deschouwer, K. Pelleriaux, P. Stouthuysen (1993): Hoe negatief kan vrijheid zijn? Ongeloof, vrijzinnigheid en populistische ontvoogding. In: M. Swyngedouw, J. Billiet, A. Carton & R. Beerten (red.), Kiezen is verliezen, onderzoek naar de politieke opvattingen van Vlamingen, Leuven: Acco: 27-39 - TOR 1993/1.