Het spanningsveld tussen het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk en de commercialisering van de leefwereld van jongeren. Nieuwe analyses.

Stevens, F., S. De Groof, M. Elchardus, I. Laurijssen, W. Smits (2006): Het spanningsveld tussen het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk en de commercialisering van de leefwereld van jongeren. Nieuwe analyses. Afdeling Beleid van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel (119 blz.) - TOR 2006/15.