Het draagvlak van de solidariteit. Deelrapport 5: De politieke en ideologische inbedding van het draagvlak van de solidariteit

Derks, A. (2002): Het draagvlak van de solidariteit. Deelrapport 5: De politieke en ideologische inbedding van het draagvlak van de solidariteit. Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2002/49.