Het draagvlak van de solidariteit. Deelrapport 2: Voor- en nadelen van de verzorgingsstaat

Tresignie, C., M. Elchardus, A. Derks (2002): Het draagvlak van de solidariteit. Deelrapport 2: Voor- en nadelen van de verzorgingsstaat. Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2002/19.