Het beroep doorgelicht. Laat alle leerkrachten een universitaire opleiding volgen.

Elchardus, M. (2010): Het beroep doorgelicht. Laat alle leerkrachten een universitaire opleiding volgen. GO onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, 3, 11: 20-21 - TOR 2010/23.