Heimwee naar het Zelf. Een cultuursociologische exploratie van het spirituele milieu en zijn zingevend vermogen

Claeys, J. (2012): Heimwee naar het Zelf. Een cultuursociologische exploratie van het spirituele milieu en zijn zingevend vermogen. Brussel: Doctoraal proefschrift, Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2012/4.