Genderverschillen in de groei naar democratisch burgerschap

Elchardus, M., B. Vanhoutte (2009): Genderverschillen in de groei naar democratisch burgerschap. In: VETTENBURG, N., J. DEKLERCK & J. SIONGERS, Jongeren binnenstebuiten. Thema`s uit het jongerenleven onderzocht, Leuven: Acco: 105-132 - TOR 2009/10.