Effecten van interventies ten aanzien van spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten onderzocht: een systematische literatuurstudie

Keppens, G., B. Spruyt (2018): Effecten van interventies ten aanzien van spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten onderzocht: een systematische literatuurstudie. Research paper SONO/2017.OL1.2/2, Brussel: Steunpunt Onderwijsonderzoek, Brussel: Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR (48 blz.) - TOR 2018/22.