Economische ongelijkheid, sociale uitsluiting en cultuurstrijd in de kennismaatschappij

Elchardus, M. (2000): Economische ongelijkheid, sociale uitsluiting en cultuurstrijd in de kennismaatschappij. Opvoeden in billijkheid, Majong / Garant: 17-50 - TOR 1999/52.