Draagt hoger onderwijs bij tot verdraagzaamheid?

Elchardus, M., B. Spruyt (2009): Draagt hoger onderwijs bij tot verdraagzaamheid? In: Mark Elchardus en Jessy Siongers (Red.), Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme, Tielt: LannooCampus: 139-150 - TOR 2009/27.