De ontwrichting van het levensritme: de effecten van werk en werkloosheid

Elchardus, M., I. Glorieux (1989): De ontwrichting van het levensritme: de effecten van werk en werkloosheid. Mens en Maatschappij, 2: 115-141 - TOR 1988/2.