Cultuurdemocratie of culturele democratie? Cultuurparticipatie in de Vlaamse cultuurcentra.

van Tienoven, T.P., I. Glorieux (2011): Cultuurdemocratie of culturele democratie? Cultuurparticipatie in de Vlaamse cultuurcentra. Gids sociaal-cultureel en educatief werk, 62: 97-108 - TOR 2010/41.