Burnout bij senior leerkrachten: de rol van werkdruk en interpersoonlijke relaties op het werk

Van Droogenbroeck, F., B. Spruyt, C. Vanroelen (2014): Burnout bij senior leerkrachten: de rol van werkdruk en interpersoonlijke relaties op het werk. OverWerk Tijsdchrift van het Steunpunt WSE, 3: 24-29 - TOR 2014/44.