Biotechnologie in de publieke sfeer. Opvattingen van de Belgen over de toepassing van genetica. Deelrapport 5: Technisch verslag van het onderzoek

Debusscher, M., P. De Vleeschouwer, M. Elchardus, L. Smets (2004): Biotechnologie in de publieke sfeer. Opvattingen van de Belgen over de toepassing van genetica. Deelrapport 5: Technisch verslag van het onderzoek. Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2004/11.