Biotechnologie in de publieke sfeer. Deelrapport 2. De aanvaardbaarheid van genetische toepassingen in termen van nut en risico

Claeys, J., M. Debusscher, N. Duquet, M. Elchardus (2004): Biotechnologie in de publieke sfeer. Deelrapport 2. De aanvaardbaarheid van genetische toepassingen in termen van nut en risico. Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2004/9.