Autochtone en allochtone paden in de Vlaamse massacultuur. Een analyse van de smaakculturen van jongeren in het secundair onderwijs.

Elchardus, M., A. Faelens, T. Kuppens (2002): Autochtone en allochtone paden in de Vlaamse massacultuur. Een analyse van de smaakculturen van jongeren in het secundair onderwijs. Paper voorgesteld op de Tiende Socaal Wetenschappelijke Studiedagen, SISWO, NVMC, VVS , 30-31 mei 2002, Amsterdam - TOR 2002/74.