Tussen burger en overheid. Een sociologische, politiek-wetenschappelijke en juridisch-wetenschappelijke studie van het middenveld en de democratische politieke structuur

  • Period: 14/12/1995 to 31/10/2000
  • Subsidising organisation: DWTC
  • sociology of culture
  • Onderzoeker: A. Derks (VUB - Vakgroep Sociologie) , M. Hooghe (KUL) , W. Smits (VUB - Vakgroep Sociologie)
  • Promotor: M. Elchardus (VUB - Vakgroep Sociologie)

Een sociologische, politiek-wetenschappelijke en juridisch-wetenschapelijke studie van het middenveld en de democratische politieke structuur.

Between citizen and government
A sociological, political and juridical study of the midfield and democratic political structure