Technisch verslag bij de survey TOR98. III. Schaalconstructies en hercoderingen

Smits, W., M. Elchardus, M. Hooghe (2000): Technisch verslag bij de survey TOR98. III. Schaalconstructies en hercoderingen. Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2000/2.