Tussen burger en overheid. Samenvatting van de onderzoeksresultaten, deel 1: oorzaken en gevolgen van middenveldparticipatie

Elchardus, M., M. Hooghe, W. Smits (2000): Tussen burger en overheid. Samenvatting van de onderzoeksresultaten, deel 1: oorzaken en gevolgen van middenveldparticipatie. Vrije Universiteit Brussel / Katholieke Universiteit Leuven / DWTC Brussel - TOR 2000/5.