Vrijwilligerswerk in Vlaanderen. Een stand van zaken

Elchardus, M., M. Hooghe, W. Smits (2001): Vrijwilligerswerk in Vlaanderen. Een stand van zaken. UVV-info, mei-juni - TOR 1999/11.