Politieke en maatschappelijke participatie van vrouwen in Vlaanderen. Tussentijds verslag 2. Dataverzameling en analyses

Smits, W. (1999): Politieke en maatschappelijke participatie van vrouwen in Vlaanderen. Tussentijds verslag 2. Dataverzameling en analyses. Tussentijds verslag van het onderzoek 'Politieke en maatschappelijke participatie van vrouwen in Vlaanderen. Een empirische studie naar de kritiek vanuit vrouwenstudies op het traditionele participatieonderzoek' op initiatief van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (bel96/35), - TOR 1999/12.