Subcom HW – Standaard ondersteuning AAP

  • Period: 01/01/2009 to 31/12/2009
  • Andere
  • Copromotor: M. Elchardus (VUB - Vakgroep Sociologie)
  • Onderzoeker: J. Claeys (VUB - Vakgroep Sociologie)
  • Promotor: B. Spruyt