Gebruikersonderzoek voor Openbare Bibliotheken

In het kader van dit project kan elke Vlaamse bibliotheek zich via het Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken inschrijven voor een gebruikersonderzoek. In alle deelnemende bibliotheken wordt een steekproef getrokken uit de ingeschreven leners boven 18 jaar. Aan deze mensen wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen en desgevallend worden de uitleengegevens gedurende 6 maanden bijgehouden (van 15 januari tot 5 juli). Naast de klassieke socio-demografische achtergondvariabelen, wordt in de vragenlijst o.m. ook gepeild naar de tevredenheid met de bibliotheek, hoe de bibliotheek gebruikt wordt, opzoekgedrag in de bibliotheek, … en verder ook naar de algemene cultuurparticipatie, mediavoorkeuren, vrijetijdsbestedingen, en houdingen. De deelnemende bibliotheken ontvangen zelf ook een vragenlijst die peilt naar de infrastructuur en de verschillende diensten die de bibliotheek aanbiedt. De uitleengegevens en de antwoorden op de vragenlijst worden centraal verzameld en verwerkt. Elke deelnemende bibliotheek ontvangt een rapport met resultaat waarin de resultaten van de individuele bibliotheek worden vergeleken met het Vlaams gemiddelde. In een latere fase van het project worden globale analyses m.b.t. het bibliotheekgebruik in Vlaanderen gepland.