Evaluatie van het experiment modularisering in het secundair onderwijs

  • Period: 01/10/2000 to 30/09/2002
  • Subsidising organisation: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs (Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek)
  • sociology of culture
  • Promotor: M. Elchardus (VUB - Vakgroep Sociologie)
  • Onderzoeker: K. Pelleriaux (VUB - Vakgroep Sociologie) (01/10/2000 - 30/09/2001) , T. Kuppens (VUB - Vakgroep Sociologie) (01/10/2001 - 30/09/2002) , T. Peeters (VUB - Vakgroep Sociologie) (01/10/2001 - 30/09/2002)

In de beleidsnota ‘Onderwijs en Vorming 1999-2004’, van Minister Vanderpoorten, wordt geopteerd voor het modulariseren van kwalificatiegericht onderwijs. Men merkte namelijk dat vooral in het beroepsonderwijs een zeer hoge mate van ongekwalificeerde uitstroom op te merken viel. Een experimenteel project werd ingevoerd in een 30-tal scholen, men heeft een aantal richtingen tot modules omgevormd.
Het onderzoek heeft als bedoeling om enerzijds te evalueren in hoeverre de doelstellingen van de modulaire opleidingsstructuur behaald werden en anderzijds te rapporteren over pedagogisch-didactische vernieuwingen in de scholen en eventuele knelpunten bij de implementatie in de scholen.
Het onderzoek bestaat dan ook uit een aantal deelaspecten: ten eerste werd een nulmeting verricht bij leerlingen in de experimentele groep en leerlingen in een controlegroep, ten tweede werd de schoolloopbaan van leerlingen in beide groepen opgevolgd, ten derde werd de invoering van de modulaire opleidingsstructuur in de opleidingen die effectief startten op 1 september 2000 gemonitord worden, tenslotte zal hetzelfde gebeuren voor de scholen die startten op 1 september 2001, daarenboven wordt in deze scholen bevraagd hoe de voorbereiding verliep.
De bedoeling van bovenstaande bevragingen is om terug te rapporteren aan het departement onderwijs om de verdere invoering van de modulaire onderwijsstructuur voor te bereiden.

Modularisation in Flemish secundary schools
From the school year 2000-2001 on, 30 Flemish secundary schools will experiment with a modular instruction system. The experiment will take place in vocational training only. The research project proposed here, will evaluate to what extent modular training achieves its explicit aims. Those aims will be operationalized in such a way that they become measurable. Students in experimental schools will then be compared systematically with students in schools not involved with the experiment. Additionally the problems experienced in implementing such a drastic restructuring of our educational system will be systematically inventorized.