De stijgende invloed van onderwijsniveau op levenskansen sinds de democratisering van het onderwijs in de jaren ’30

  • Period: 01/01/2000 to 31/12/2001
  • Subsidising organisation: Onderzoeksraad V.U.B.
  • Voorstelling en Betekenis
  • Promotor: M. Elchardus (VUB - Vakgroep Sociologie)
  • Onderzoeker: K. Pelleriaux (VUB - Vakgroep Sociologie)

Sinds de democratisering b-van het onderwijs neemt de impact van het verworven satutu (nl. Scolarisatiegraad) op de levenskansen toe. De positie die men inneemt in de samenleving is sinds de jaren ’50 steeds minder een zaak van klasse, geslacht, ras, afkomst of andere toegewezen statussen, maar wordt steeds sterker gedetermineerd door het behaalde onderwijsniveau. Zowel op het vlak van tewerkstelling armoede, gezondheid, huisvesting als op houdingen ten overstaan van mens en maatschappij vinden we significante verschillen tussen de verscheidene onderwijsniveaus. Laaggeschoolden doen het minder goed op de arbeidsmarkt, waardoor hun kansen op welvaart afnemen. Scolarisatiegraad lijkt zich bovendien generationeel te bestendigen. Kinderen uit laaggeschoolde gezinnen doen het significant slechter op school dan kinderen uit gezinnen waarvan minstens één van de ouders hooggeschoold is. De mate waarin het onderwijsniveau determinerender geworden is als allocator van de positie die men inneemt in de samenleving vormt de kern van het onderzoek. In de studie wordt op basis van verzamelde gegevens onderzocht in welke mate het onderwijsniveau sinds de democratisering van het onderwijs aan invloed won bij de toewijzing van levenskansen. Onder levenskansen verstaan we de kansen die men krijgt op de arbeidsmarkt, gezondheid, huisvesting, onderwijs,…

The increasing educational influence on life chances from 1950 until now.
Since the democratization of the eductional system in the ’50s the level of education became more and more important for the allocation of life chances. Today, the position someone has in society depends more on the assigned status (level of education) than on asscibed status as class, gender and race. life chances like working opportunities, health, education… are likely determined by the educational certification. In former research significant differences were found between lower and higher educated people for their attitudes against society, but also for their position on the labour market and health. Even more important for the new social inequality is the intergenerational effect found for educational opportunities. Children from low educated families are more likely to end their educational career as low educated. In the study undertaken the research is focused on the evolution of the impact of education on life chances from 1950 till now.