Coachen en formatteren: de overgang van een disciplinaire maatschappij naar een controlemaatschappij-nieuwe vormen van onderwerping en uitbuiting in het zgn. postindustriële tijdperk.