Papa aan de haard

Hoe zeldzaam blijft de huisman? ELLE België ging op zoek naar het antwoord op basis van getuigenissen en het onderzoek van socioloog Theun Pieter van Tienoven (VUB).

 

“Mannen helpen meer in het huishouden, maar studies bewijzen dat zij bijna altijd een bepaald soort taken kiezen. In een gezin kun je namelijk een onderscheid maken tussen routinematige en niet-routinematige taken. De routinetaken kan je niet uitstellen en komen telkens weer terug: poetsen, de afwas doen, wassen, strijken en koken. Doorgaans nemen vrouwen dit soort arbeid voor hun rekening.” zegt van Tienoven. “Niet-routinematige taken, klusjes zoals de auto wassen en het gras maaien, kan je veel beter uitstellen omdat het niet zo dwingend is. Deze taken hebben eerder een vrijetijdskarakter. Bovendien zijn ze meer zichtbaar en krijg je er makkelijker complimenten voor. Zorg voor de kinderen stopt nooit, waardoor de grens tussen werk en privé wel eens vervaagt. De taken die mannen op zich nemen, zoals spelen of de kinderen naar de sportclub brengen, kun je opvallend vaker tijdens het weekend doen.”

Er is ook meer waardering voor een man die normen doorbreekt dan voor een vrouw die hetzelfde doet. Huismannen blijven ondervertegenwoordigd, onder meer door de diepgewortelde verwachtingen en maatschappelijke vooroordelen ten aanzien van mannen en vrouwen.

 

Vaders in tijden van corona

Heeft de coronacrisis de taakverdeling sterk veranderd? Tijdens de eerste lockdown organiseerde de VUB een tijdsbestedingsonderzoek, waarbij 500 mensen een week lang 24 uur per dag hun activiteiten bijhielden. Daaruit bleek dat mannen tijdens de coronacrisis niet meer tijd gingen besteden aan huishouden, maar wel vaker routinematige klussen op zich namen. Ze deden dat wel nog minder vaak dan hun vrouwen dat deden. “Ik denk niet dat de corona op dit vlak veel veranderd heeft. Mannen helpen misschien een beetje meer, maar het zijn nog steeds de vrouwen die alles organiseren en plannen.” Mannen zijn eerder uitvoerders dan initiatiefnemers in het huishouden.

Op basis van de resultaten kan je niet spreken van een heuse kentering. “Er zijn weinig onderzoeksdomeinen die zo hard de clichés bevestigen dan de mijne. Wie weet heeft de coronacrisis toch een beetje bewustzijn gecreëerd. Mensen moesten hun werk anders gaan indelen en vaders hebben gezien hoeveel er in het dagelijkse huishouden kruipt. De veranderingen zijn klein, maar hopelijk wel blijvend” aldus van Tienoven.

Lees het volledige artikel in ELLE hier.