Ouders Inc.!

Op 15 november nam Theun Pieter van Tienoven deel aan een debat van Vrouw en Maatschappij. De titel van het debat was “Ouders Inc.! Gezinsbeleid en verlofstelsels van de toekomst” en gaf vaders, moeders en meeouders de kans om over de combinatie van werk en gezin te praten. Samen met de Gezinsbond, het ACV Gender en het VBO debatteerde hij over de tekortkomingen en genderstereotypering van de huidige verlofregelingen en mogelijke ideeën om ouders meer ademruimte te geven. was gevraagd omwille van zijn wetenschappelijke expertise over deeltijds werk, vaderschapsverlof en de genderdimensie van de combinatieproblematiek.

scandinavian geometric modern seamless pattern, vector format