Mensen lezen meer tijdens lockdown

Sinds het begin van de lockdown is de Onderzoeksgroep TOR (VUB) beginnen monitoren (via www.dagelijksleven.eu) hoe we de onmetelijke vrijheid in onze beperkte bubbel zijn gaan invullen. Daarvoor hielden 343 mensen een week lang een dagboek bij. De cijfers die de groep deelde, lopen tot half mei, maar het onderzoek loopt nog steeds door. De bevragingen maken duidelijk dat we opvallend meer zijn gaan lezen. Dat komt pas goed uit de verf als de onderzoekers de metingen tijdens de lockdown naast een oudere dataset leggen.

 

Leesgedrag is sterk toegenomen

Tijdens de lockdown zijn meer mensen gaan lezen, en zijn ze bovendien ook bijna dubbel zo lang gaan lezen. Dat geldt zowel voor boeken als voor media. In een normale week, zo leert de meting van 2013, leest 58% van de Vlamingen wel eens. Het gaat dan om lezen in zijn meest algemene vorm: zowel boeken (fictie en non-fictie) als kranten, tijdschriften en zelfs advertentiebladen. Dit alles zowel op papier als digitaal. Tijdens de lockdown is 82% aan het lezen geslagen.

Al moeten we voorzichtig zijn met zo’n vergelijking, zegt professor Ignace Glorieux (VUB) in De Standaard. ‘In 2013 deden we een uitgebreid onderzoek naar de tijdsbesteding van de Vlaming. Dat was een representatieve steekproef waarin alle sociale variabelen ingevuld waren. De monitoring tijdens de lockdown is gebaseerd op vrijwillige deelname aan een onlinebevraging.’ Niettemin vertonen de leescijfers zo’n robuuste sprong dat je er niet naast kan kijken.

 

Kloof verkleind tussen hoger- en lager opgeleiden

Normaliter lezen hoogopgeleide mensen meer dan mensen die geen hoger onderwijs liepen. Dat is een tendens die telkens weer uit onderzoek blijkt. In 2013 las 62,3% van de hoogopgeleiden, tegenover 52,8% van de lager opgeleiden. Het bedraagt nu 82,6% versus 78,6%. De lockdown heeft dat verschil aanzienlijk verkleind, van 10% naar 4%.

‘Het lijkt erop dat zowel de hoger- als de lagergeschoolden een vergelijkbaar deel van hun vrijgekomen tijd gebruiken om boeken te lezen’ Zegt Ignace Glorieux. ‘In beide groepen zijn er meer mensen die gaan lezen en ze besteden er ook meer tijd aan. Er is blijkbaar een potentieel dat in normale tijden de tijd niet vindt om boeken te lezen, of er niet toe komt. Misschien is dit het type mensen dat vooral in de vakantie leest, als er eveneens tijd vrijkomt die er anders niet is.’

Lees het volledige artikel uit De Standaard hier.

 

Meedoen met het onderzoek van VUB? De onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel onderzoekt samen met de VUB spin-off  hbits de sociale gevolgen van de corona-crisis. Wat zijn de gevolgen hiervan voor uw dagelijkse leven? Dit zijn de eerste resultaten van 661 Belgen die 3500 dagboekdagen invulden. Hoe meer mensen deelnemen, hoe betrouwbaarder de resultaten. Doe ook mee aan dit onderzoek en vertel hen hoe uw dagelijks leven is veranderd via www.dagelijksleven.eu.