Vlamingen werken gemiddeld 10 uur minder per week door corona

Uit de eerste resultaten van een tijdsbestedingsonderzoek van de Onderzoeksgroep TOR blijkt dat voltijds werkende mannen en vrouwen tijdens de coronacrisis per week gemiddeld 10 uur minder werkten. De aanwezigheid van kinderen in het gezin heeft vooral een grote invloed op het werk van de moeders.

Om de impact van de corona-crisis op het dagelijks leven van de Vlaming te onderzoeken, zette Onderzoeksgroep TOR een onderzoek op. Voor het onderzoek vulden reeds 2.417 respondenten de vragenlijst in, hielden 310 deelnemers gedurende een volledige week een dagboek bij en 590 respondenten hielden minstens één volledige dag een dagboek bij.

De invloed van de corona-uitbraak is voelbaar, want 68,5 procent van de vrouwelijke respondenten zegt dat die een grote invloed heeft op het werk. Bij de mannen is dat 58,5 procent. Ten slotte zien de onderzoekers dat er ook bij het thuiswerk wordt vastgehouden aan een vast werkritme. De meerderheid werkt tussen 9 en 12 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur. De middagpauze is gemiddeld iets langer en de werkdag iets korter.

“Structuren als school- en werktijden die ons leven ordenen, zijn in één weekend weggevallen. Bezigheden die vroeger veel moeilijker zouden zijn omdat je op je werk zit, zijn plots op alle tijdstippen mogelijk. Dat maakt dat we naar de winkel kunnen of ons kunnen ontspannen wanneer we maar willen.” Zegt Ignace Glorieux. “Je zou verwachten dat mensen anders gaan werken nu hun reguliere werkpatroon wegvalt. We werken iets minder ja, maar voor de rest blijft iedereen volharden in hun 9 to 5-routine. De mens blijft dus een gewoontebeest.”

Het tijdsbestedingsonderzoek blijft lopen om ook de langetermijneffecten en de effecten van de exitstrategie onder de loep te nemen. Deelnemen kan in het Frans, Nederlands en Engels via www.dagelijksleven.eu.

 

Lees meer over de resultaten op:

Of beluister ze op: