IGVM presenteert rapport over de genderrol bij arbeids – en gezinsverantwoordelijkheden

“Als vrouwen deeltijds werken, ervaren ze nog meer tijdsdruk dan wanneer ze een fulltime job hebben.” Dit is één van de interessante bevindingen die gisteren tijdens de studiedag over gender en tijdsbesteding van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) naar voren kwam. Tijdens deze dag werden de rapporten “De organisatie en combinatie van arbeids- en verantwoordelijkheden bij vrouwen en mannen in België” en “Gender en tijdsbesteding” gepresenteerd. Met dit onderzoek wou het IGVM een beter zicht krijgen op hoe de combinatie arbeid en gezin vandaag gestalte krijgt in België en hoe vrouwen en mannen zich tot elkaar verhouden in de ordening van de werktijd. De rapporten zijn gebaseerd op data verzameld door Statistics Belgium en werden geschreven door Ignace Glorieux en Theun Pieter van Tienoven, beiden verbonden aan de onderzoeksgroep TOR.

Naar aanleiding van deze rapporten was er veel mediabelangstelling. Hieronder volgt een kort overzicht van de media die aandacht gaven aan de bevindingen van het onderzoek.

Het Nieuwsblad 

“Als je dan toch niet voltijds werkt, kun je net zo goed huishoudelijke taken verrichten en je bezighouden met de kinderen en het eten maken.” Veel deeltijds werkende vrouwen in Vlaanderen bevinden zich tegenwoordig in deze spagaat. Want wanneer vrouwen deeltijds werken, gaan ze gebukt onder grotere tijdsdruk dan wanneer ze nog voltijds werkten. Dat blijkt uit een onderzoek dat de VUB uitvoerde bij 5.559 Belgen, in opdracht van het IGVM. “Tijdsdruk is een subjectief aanvoelen”, zegt onderzoeker Theun Pieter van Tienoven. “Het is een score op honderd die opgebouwd is rond stellingen als: Ik heb het gevoel dat de dag te weinig uren teltIk raak nooit bijgewerkt.”

Volledig artikel kunt u hier lezen

De Morgen 

Uit onderzoek gepresenteerd door het IGVM blijkt dat vrouwen nog steeds 1 uur en 20 minuten per dag méér besteden aan huishoudelijk werk en 15 minuten meer aan de kinderen. Bovendien zit er ook amper evolutie in. De resultaten verschillen amper met die van vorige onderzoeken. De evolutie naar grotere gendergelijkheid is gestagneerd. De ‘nieuwe man’, lijkt dus verassend veel op ‘de oude’.

Volledig artikel kunt u hier lezen

De Standaard

Terwijl voor de vrouw de tijdsdruk stijgt als ze deeltijds gaat werken, daalt deze voor de man. Die laatste is in z’n situatie net meer op z’n gemak. Een deeltijds werkende vrouw geeft de man als het ware een ‘legitieme reden’ om al het werk op haar af te schuiven. Dus deeltijds werken om een beter evenwicht te vinden tussen werk en gezin? Voor vrouwen is het vaak niet de ideale oplossing, zo blijkt uit het onderzoek.

Volledig artikel kunt u hier lezen.

Radio & TV

Naast kranten, besteedden de VRT, Radio 1 en Studio Brussel ook aandacht aan de nieuwe rapporten van het IGVM. Via onderstaande links kunt u de uitzendingen terug beluisteren en/of bekijken.

VRT middagjournaal

Studio Brussel (vanaf 1:32:22)

Radio 1  (vanaf 0:7:58)

Van Gils en Gasten (vanaf 0:1:09)

ThinkstockPhotos-72984041