Geen man/vrouw overboord

Op 7 maart 2017 organiseerde de dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse Overheid voor de derde maal de Genderdag. Dit jaar lag de focus van dit sensibiliserend initiatief voor haar personeelsleden en andere geïnteresseerden op de verschillende loopbaanpaden en groeikansen die mannen en vrouwen ervaren. Socioloog Theun Pieter van Tienoven verzorgde één van de workshops.

Samen met het publiek ging hij via stellingnames, foto- en videomateriaal op zoek naar de mate waarin gender verwoven zit in het dagelijkse leven en wat gendergelijkheid nu eigenlijk betekent. Zijn belangrijkste boodschap: als gender bestaat uit de verwachtingspatronen die vrouwen en mannen hebben ten opzichte van zichzelf en van elkaar, dan moeten niet alleen de verwachtingspatronen van vrouwen maar ook die mannen doorbroken worden om gendergelijkheid te bereiken. Immers, gelijke kansen zijn enkel gelijk als ze door vrouwen en mannen op gelijke voet genomen kunnen worden.

Nog 100 nachtjes slapen

Uit: Milja Praagman (2013). Nog 100 nachtjes slapen.