Boekvoorstelling “Gender(en)”

DS_genderOp 17 december werd het boek “Gender(en). Over de culturele constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren” voorgesteld.

 

In dit boek verschenen meerdere bijdragen van onderzoekers verbonden aan TOR.

Spruyt, B., J. Siongers (2014): Inleiding. In: Spruyt, B. & Siongers J. (eds.), Gender(en). Over de constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren, Leuven: Acco: 21-36 - TOR 2014/64.
Siongers, J., W. Smits (2014): In het culturele spoor van …? Genderspecifieke intergenerationele overdracht van sociale en culturele participatie. In: Spruyt, B. & J. Siongers (red.), Gender(en). Over de constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren, Leuven: Acco: 37-58 - TOR 2014/65.
Siongers, J., J. Lievens (2014): Genderverschillen in cultuurparticipatie bij jongeren. In: Spruyt, B. & Siongers J. (eds.), Gender(en). Over de constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren, Leuven: Acco: 59-80 - TOR 2014/66.
Laurijssen, I., I. Glorieux (2014): Studiekeuze in het hoger onderwijs. Vrouwelijkheid en mannelijkheid. In: Spruyt, B. & Siongers J. (eds.), Gender(en). Over de culturele constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren, Leuven: Acco: 177-196 - TOR 2014/67.
Roggemans, L., B. Spruyt, P. In 't Veld (2014): Genderverschillen in testprestaties: een literatuuroverzicht en toepassing op het toelatingsexamen (tand)arts. In: Spruyt, B. & Siongers J. (eds.), Gender(en). Over de culturele constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren, Leuven: Acco: 197-220 - TOR 2014/68.
Vandenbossche, L., G. Keppens, B. Spruyt (2014): Seksisme bij jongeren in Vlaanderen. Verschillen in seksistische attitudes naargelang geslacht, leeftijd en onderwijsvorm. In: Spruyt, B. & Siongers J. (eds.), Gender(en). Over de culturele constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren, Leuven: Acco: 237-260 - TOR 2014/69.
Celis, K., L. Roggemans, B. Spruyt (2014): Girls on the left, boys on the right? Genderverschillen in feministische attitudes bij 18- tot 30-jarige Vlaamse kiezers. In: Spruyt, B. & Siongers J. (eds.), Gender(en). Over de culturele constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren, Leuven: Acco: 261-278 - TOR 2014/70.