Agenten worden toleranter na opleiding Holocaust, Politie en Mensenrechten

In opdracht van Kazerne Dossin voerden Bram Spruyt, Filip Van Droogenbroeck en van de onderzoeksgroep TOR een optimalisatiestudie uit over de opleiding Holocaust, Politie en Mensenrechten (HPM). In 2014 starte de HPM-opleiding voor leden van de geïntegreerde Belgische Politie. Gedurende één dag bezoeken deelnemers het museum én volgen ze een workshop gericht op mensenrechten en ethisch bewust handelen. TOR voerde een uitgebreide en globale studie naar de verschillende facetten van de HPM-opleiding waaronder de effectieve impact van het programma. Er werd gebruik gemaakt van een longitudinaal design met 3 meetmomenten waarbij bijna alle deelnemers uit 2017 werden opgevolgd. De eerste meting vond vlak voor de HPM-sessie plaats, de tweede een dag na de opleiding en de derde ongeveer één maand na de opleiding.

De studie toont aan dat 9 op de 10 deelnemers aangeeft dat ze tevreden waren over de opleiding en iets aan de opleiding hebben gehad. Bijna drie kwart van de agenten vinden dat de inzichten bruikbaar zijn voor hun werkpraktijk en meer dan de helft zegt op weg te zijn gezet om dingen anders aan te pakken in de toekomst. Naast deze subjectieve maten werden ook objectieve indicatoren gemeten. Respondenten kregen fictieve casussen over ethisch wangedrag voorgelegd. Uit de studie blijkt dat respondenten na de opleiding, verschillende vormen van wangedrag ernstiger nemen, zwaardere straffen zouden toepassen, en meer bereid zijn om het gedrag te rapporteren. Het sterkste effect was zichtbaar voor de bereidheid het wangedrag te rapporteren. Dit ligt in de lijn van de kernboodschap van de opleiding die kazerne dossin tracht over te brengen: iedereen heeft op elk moment een handelingsmarge en verantwoordelijkheid om in te grijpen bij ethisch wangedrag. Het was opvallend dat het grootste effect zichtbaar was bij de casus over etnisch vooroordeel (nl. een man van vreemde origine wenst een aangifte te doen omdat hij niet toegelaten wordt tot een discotheek maar werd wandelen gestuurd). Ook voor attitudes werden consistente verschillen gevonden. Respondenten hebben na de opleiding minder autoritaire, sociaal dominante attitudes, en etnische vooroordelen. De deelnemers voelden zich na de opleiding ook meer verbonden met mensen van de politie, zijn blij dat ze bij de politie horen, en vinden dat politiewerk doen een belangrijke rol speelt in wie ze zijn. Dit wijst er op dat de combinatie van de training te laten begeleiden door (ex-)politieagenten en de rol van de politie centraal te stellen tijdens de opleiding, bijdraagt aan positieve identiteitsvorming binnen het korps.

 

Samenvatting van de studie:

Spruyt, B., F. Van Droogenbroeck, H. Lemble (2018): Holocaust, politie en mensenrechten: Een onderzoek naar de instroom, ervaringen van deelnemers en impact van de HPM-opleiding van Kazerne Dossin. Executive Summary. Onderzoek in opdracht van Kazerne Dossin, Brussel: Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2018/27.

Gerelateerde publicatie:

Spruyt, B., F. Van Droogenbroeck (2018): Self-reflection by assessing the impact of remembrance education: Holocaust, Police and Human Rights as an example. In: Kazerne Dossin (ed.) , Structural quality standards to connect law and memory. A manual for particioners, policymakers, and civil servant program implementers, Mechelen: Kazerne Dossin: 23-32 - TOR 2018/26.

Conferentie Connecting Law and Memory: http://connectinglawandmemory.eu/conference/clm-conference-2018-brussels/

Van Droogenbroeck, F., B. Spruyt, S. Kutnjak Ivković, M.R. Haberfeld (2019): The Effects of Ethics Training on Police Integrity. In: S. Kutnjak Ivković & M. R. Haberfeld (Eds.), Exploring Police Integrity: Novel Approaches to Police Integrity Theory and Methodology, Switzerland: Springer: 365-382 - TOR 2019/27.

 

Persvermeldingen: