Vakantie kan onze routine doorbreken

We hebben nog nooit zo veel vrije tijd gehad. Maar wat doen we eigenlijk met al deze vrij te besteden uren?  Het blijkt dat mensen die doorgaans goed weten in te vullen. Professor Ignace Glorieux geeft in een interview met Visie (consumentenblad van o.a. de CM) aan dat onze vrije tijd een belangrijke bron van drukte is geworden. Mensen zijn tegenwoordig al in januari hun vakantie aan het plannen: ‘Gewoon een weekendje niets plannen is moeilijk voor ons.’

‘Het is goed om de sleur eens los te laten…’

vakantieEigenlijk is het hebben van vakantie een relatief nieuw fenomeen van de laatste 50 jaar. Pas vanaf de jaren ’60 hebben de mensen betaalde vakantie. Deze periode blijkt echter behalve druk, ook nuttig  te zijn. Tijdens vakantie valt er veel structuur weg. De omgevingsfactoren vallen weg. Om die reden is vakantie een goed moment op bepaalde routines te doorbeken. ‘Het is goed om de sleur eens los te laten en dingen in perspectief te plaatsen,’ aldus Glorieux.

Het volledige interview met Ignace Glorieux kunt u hier lezen