Teaching And Learning International Survey (TALIS) 2018 – Rapport Vlaanderen Volume I

Op 19 juni 2018 werden de eerste resultaten van de ‘Teaching and Learning International Survey’ (TALIS) gepubliceerd. TOR voerde in 2018 het veldwerk voor deze OESO-studie in Vlaanderen uit en schreef het Vlaams rapport.

TALIS is een grootschalig internationaal vergelijkend onderwijsonderzoek bij leraren en schoolleiders uit 48 landen/regio’s. Na 2008, en 2013 nam Vlaanderen in 2018 ook deel aan de derde cyclus. Aan de hand van vragenlijsten worden leraren en schoolleiders bevraagd over tal van aspecten van hun werk en schoolomgeving. Zo verzamelt TALIS een schat aan informatie over de arbeidsomstandigheden, de tijdsbesteding in de klas, het schoolklimaat, de intrede in het lerarenberoep, de jobtevredenheid, welzijn en de professionele ontwikkeling. TALIS toont, kortom; hoe leraren en schoolleiders de school als werkomgeving ervaren.

De hoge responsgraad laat toe een gedetailleerd beeld van de Vlaamse leraren en schoolleiders te beschrijven. In het rapport wordt nagegaan hoe Vlaanderen zich in vergelijkend perspectief voor een breed spectrum aan thema’s positioneert, welke evoluties zich over de tijd hebben voorgedaan en welke verschillen er zich tussen scholen en types leraren voordoen.

 

Rapport: TALIS 2018 Vlaanderen – Volume I
Volume II van het rapport verschijnt in maart 2020.

Presentatie: Presentatie TALIS 2018 Vlaanderen – Volume I

Country notes Vlaanderen en andere regio’s/landen: 
http://www.oecd.org/education/talis/talis-2018-country-notes.htm

Internationaal rapport Volume I:
http://www.oecd.org/education/talis/talis-2018-results-volume-i-1d0bc92a-en.htm

Meer informatie:
Prof. Dr. Filip Van Droogenbroeck (02/614.81.43 – National Program Manager)
Prof. Dr. Bram Spruyt (02/614.81.46 – Promotor-Woordvoerder)