Wie herkanst? Sociografische schets, leerroutes en beweegredenen van de deelnemers aan het Tweedekansonderwijs en de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap

Glorieux, I., R. Heyman, M. Jegers, M. Taelman, Y. Van Dorsselaer (2009): Wie herkanst? Sociografische schets, leerroutes en beweegredenen van de deelnemers aan het Tweedekansonderwijs en de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel, Brussel: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming - TOR 2009/3.