Weten wat de burger wil. Kunnen nieuwe media de kloof met de burger dichten?

Glorieux, I., M. Moens, L. Van Thielen (2003): Weten wat de burger wil. Kunnen nieuwe media de kloof met de burger dichten? TerZake, juni 2003: 1-6 - TOR 2003/42.