Waarom komt etnocentrisme met de jaren? Op zoek naar een verklaring voor de generatie- en leeftijdseffecten

Elchardus, M., B. Vanhoutte (2009): Waarom komt etnocentrisme met de jaren? Op zoek naar een verklaring voor de generatie- en leeftijdseffecten. In: Mark Elchardus en Jessy Siongers (Red.), Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme, Tielt: LannooCampus: 99-116 - TOR 2009/25.