Waarom die gepijnigde gezichten? Over het Mattheus-effect in de politiek

Stouthuysen, P. (1993): Waarom die gepijnigde gezichten? Over het Mattheus-effect in de politiek. De Nieuwe Maand, 36: 26-29 - TOR 1993/15.