Vlaanderen: conflictdenken als (nieuwe) scheidslijn

Spruyt, B. (2014): Vlaanderen: conflictdenken als (nieuwe) scheidslijn. In: Bovens, M., Dekker, P. & Tiemeijer, W. (red.) , Gescheiden werelden? Een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland, Den Haag: SCP & WRR: 79-100 - TOR 2014/49.