Verschillende wegen naar ‘Leren en Werken’: een exploratief kwalitatief Onderzoek

De Boeck, A., F. Van Droogenbroeck, E. De Coninck (2015): Verschillende wegen naar ‘Leren en Werken’: een exploratief kwalitatief Onderzoek. Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, 1: 20-37 - TOR 2015/4.